Vi brænder for tilfredse kunder

Vores kundeportefølje spænder bredt – fra byggeri og servicevirksomheder til produktionsvirksomheder og boligforeninger. Som du kan læse i de viste cases, giver Docospot stor tilfredshed hele vejen rundt!

Lettere kvalitetssikring

Hos Kongsvang Rengøringsservice arbejder servicemedarbejderne ud fra arbejdsbeskrivelser, hvor den daglige, ugentlige samt periodiske rengøring er beskrevet og fordelt. Docospot er med til at sikre kvaliteten i serviceløsningen. Arbejdsbeskrivelserne følges og arbejdet bliver gjort. Den efterfølgende kvalitetskontrol udføres nemt digitalt, og de digitale data kan fint anvendes til at optimere på arbejdsprocesser og indsatsområder.

Kongsvang_hvid_139px
Kongsvang beskæftiger godt 950 medarbejdere fordelt over Jylland og Fyn og er blandt de største rengøringsvirksomheder i Danmark

Udfordring

Udover sikring af fyldestgørende uddannelse, træning og instruktion, skal et professionelt rengøringsfirma også kvalitetssikre. Hos Kongsvang foretog man tidligere kvalitetssikring med pen og papir, og den var af så svingende kvalitet, at den var svær at bruge til noget efterfølgende.

Løsning

Efter at have indført Docospot, dokumenterer og vurderer medarbejderne og lederne nu træning, instruktioner og kvalitetssikring hos kunderne via Docospot’s mobil-app. Dette sker via foruddefinerede Tjeklister. Når en kontrol er gennemført, kan den straks tjekkes på kontoret og mailes til kunden, som nu har den fysiske rapport som PDF fil.

Udbytte

Med Docospot foretages kvalitetssikring, dokumentation, vurderinger og kommentarer nu digitalt via en app på arbejdsmobilen. App’en synkroniserer automatisk med kontoret – i realtime. Hurtig, enkel og præsentabel dokumentation – med en stærkt reduceret arbejdsindsats. Digitaliseringen skaber overblik og synliggør, hvor der kan procesoptimeres.

I dag er Docospot vores hovedsystem

”Vi har fået nye kunder, fordi vi kunne levere kvalitetskontrol af en meget høj standard – bl.a. fordi Docospot hjælper os med at løse opgaven. Det er en helt genial løsning. Vi har også fået udviklet et Docospot-værktøj til internt brug, der gør os i stand til at måle vores effektivitet og giver overblik over opgaverne på medarbejderniveau.”

servicemaegleren_imgAnders Fogt Hansen
Vicedirektør, Cand. Merc. Jur.
Servicemægleren A/S

servicemaegleren_icon
Servicemægleren vurderer og dokumenterer kvalitetsniveauet af rengøring for bl.a. for DSB, Vejdirektoratet og en lang række kommuner.

Udfordring

Dokumentation var vanskelig at håndtere og videreformidle, da den blev indtalt på diktafon. Der gik meget viden tabt ved denne process. Der gik ofte flere dage fra kontrol, til at kunden modtog dokumentationsrapporten.

Løsning

I dag dokumenterer og vurderer medarbejderne rengøring med Docospots mobil-app. 
Når en kontrol er gennemført, kan den straks tjekkes på kontoret og sendes til kunden, som kan reagere løbende, hvis der er mangler.

Udbytte

Rengøringsobservationer omdannes til statistik, som både anvendes internt og eksternt, i forhold til kunder. Virksomheden kan nu se, hvordan rengøringsniveauet udvikler sig over tid hos de enkelte udbydere, så det er nemmere at udvælge fremtidige samarbejdspartnere.

Profitabelt værktøj

“Vi har fået skræddersyet et elektronisk rapporteringsværktøj hos Docospot hvilket har reduceret vores sagsbehandlingstid med 2/3. Docospot var med på vores idé fra første færd, og har været helt i top med hensyn til service og tilretninger. Docospot kan helt klart anbefales til virksomheder der lever af at lave elektronisk dataindsamling og afrapportering.”

servicemaegleren_imgEinar Jon Skulason Hansen
Administrerende Direktør
Nordisk Legepladsinstitut


Nordisk Legepladsinstitut er et uafhængigt inspektionsfirma, der med sikkerhed som førsteprioritet, gennemfører inspektioner på alle slags legepladser.

Udfordring

Dokumentation foregik på klassisk vis – med kamera, pen og papir. Efterfølgende blev rapporterne indtastet på PC, hvilket var en besværlig, langsommelig og dyr proces. Hver rapport tog mellem 2-3 timer at udfylde.

Løsning

Efter indførelse af Docospot Service dokumenterer og vurderer medarbejderne i dag legepladserne med Docospot´s mobil-app. Når en vurderingskontrol er gennemført, kan den straks tjekkes på kontoret og mailes til kunden, som nu har den fysiske rapport som PDF fil.

Udbytte

Docospot Service giver Nordisk Legepladsinstitut mulighed for, at lave dokumentation, vurderinger og kommentarer via arbejdstelefonen der automatisk synkroniseres med kontoret – i realtime. Dette medfører hurtig, enkel og præsentabel dokumentation – med en stærkt reduceret arbejdsindsats og et stort profitabelt udbytte for virksomheden. I dag tager det få minutter at udfylde en rapport og kræver ingen efterbehandling.

Nu har jeg styr på vores driftsoptimering

”Nu får vi konstant værdifuld viden om vores daglige drift, som vi kan optimere ud fra. Samtidig har vi valgt at fokusere på øget beboerservice ved at tilføje en beboerundersøgelse ved hver opgave, vi udfører. Hos os har vi fået udarbejdet 4 forskellige typer af statistiske rapporter, der på hver deres organisatoriske niveau giver os indsigt og strategisk overblik, så vi kan være målrettede i vores driftsoptimering.”

himmerland_imgJørn Juul
Driftschef
Himmerland Boligforening

himmerland_icon
Himmerland Boligforening er en af Jyllands største almene boligorganisationer med flere end 7.500 lejemål. Al service og vedligehold håndteres af en serviceorganisation, der bl.a. består af 80 varmemestre og gårdmænd.

Udfordring

Himmerland Boligforening manglede overblik over, hvor meget tid de enkelte afdelinger brugte på arbejdsopgaverne, idet opgaverne ikke var registreret. Dette umuliggjorde optimering af deres forretning.

Løsning

Med Docospot kan beboerne nu selv indrapportere de ønskede arbejdsopgaver via en QR-kode. Opgaverne planlægges via Docospots web-app. Opgaverne, som udføres, tidsregistreres i app’en, så administrationen kan følge med i, hvordan medarbejdernes tid anvendes.

Udbytte

Himmerland Boligforening har i dag et indgående kendskab til, hvad deres medarbejdere bruger tiden på, hvilket medfører optimerede arbejdsprocesser samt gladere beboere.

Kontakt os helt uforpligtende og hør, hvad Docospot kan gøre for dig.