Docospot gør det enkelt at opsamle målrettet data

Docospot gør det fysiske digitalt, målbart og muligt at handle på. Det er målrettet virksomhedsintelligens.

Docospot er et komplet virksomhedsintelligent økosystem der indeholder en mobil-app til dataopsamling, en webplatform til administration og en ledelsesrettet KPI-rapport til præsentation og afrapportering af data.

Med Docospot kan du få

Billed­dokumentation

Dine medarbejdere skal blot fokusere på at fotografere, så klarer Docospot lagring og håndtering af billedmaterialet.

Tjeklister

Dine medarbejdere kan sikre, at opgaverne udføres med de arbejdsgange og processer, som kræves, hver gang en opgave udføres.

Statistik (tilkøb)

De opsamlede data fra tjeklister, kvalitetssikring mv. omdannes evt. til lettilgængelig statistik, som giver et større indblik i forretningen.

Kvalitets­sikring

Med kvalitetssikring får du indblik i kvaliteten af medarbejdernes arbejde og mulighed for at skabe målrettede forbedringer.

Dokumentations-rapport

Rapporten, som kan printes direkte fra din PC, giver dig præsentabel dokumentation, som kan anvendes internt og eksternt efter behov.

Quick­tekster

For at lette og systematisere de opsamlede data kan medarbejderne anvende Quicktekster, der gør det muligt at tilføje flere linjer tekst med få tryk.

Tids­registering

Få indblik i, hvordan dine medarbejdere anvender deres tid, så du får mulighed for at optimere din forretning.

System­integration

Docospot kan integreres med virksomhedens eksisterende systemer og API’er. Eksempelvis understøttes Outlook og Excel.

…og meget mere

Docospots funktionaliteter kan tilpasses 100 procent til de opgaver, som findes i din virksomhed.

KONTAKT OS >>

Docospot består af

Dokumentation (mobil app)

Docospot App er et mobilt værktøj til smartphones, som gør dig i stand til at opsamle data om igangværende opgaver, mens arbejdet udføres. Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, kan der opsamles data – også hvor der ikke er netværksdækning.

Mange af mulighederne på telefonen er foruddefineret. Det gør det nemt at anvende Docospot og mindsker antallet af fejltastninger. Der er for eksempel mulighed for at tilføje Quicktekster, der er ord og sætninger, som ofte anvendes i det daglige arbejde. Alle data er realtime, hvilket giver dig et fuldstændigt, up to date og velinformeret grundlag at træffe beslutninger ud fra.

Docospot App virker på smartphones med Android eller iOS.

Administration Backoffice (web)

Backoffice gør det let at danne sig et overblik over igangværende opgaver og planlægge nye.

Hvis du er administrativ medarbejder og har behov for at følge med i processen af de udførte opgaver, har du gennem Backoffice en tydelig tilbagemelding på de opgave der, udføres. Her vil du løbende blive holdt orienteret om opgavestatus eller forandringer, der kræver fornyet handling.

Backoffice består af en række funktioner, der giver dig forskellige muligheder for at navigere rundt i Docospot, så du netop kan finde de oplysninger, du søger. Med Backoffice får du indblik i, hvad der foregår i arbejdsprocesserne, som udføres i eller af din virksomhed, og på hvilke områder der kan optimeres.

Backoffice virker på en web-applikation.

Rapport og evt. statistik

Med Docospot får du et indgående indblik i, hvad der foregår i din virksomhed, og på hvilke områder, der kan optimeres. Statistikkerne giver dig et informeret grundlag, som du kan træffe beslutninger på baggrund af.

Statistikrapporterne dannes i real time ud fra den opsamlede data på mobil-app’en. Det betyder, at du kan danne dig et overblik når som helst – uden du er afhængig af, at andre systemer først skal behandle data.

Statistikrapporterne skræddersyes unikt efter de behov og ønsker, som findes i din virksomhed. Hver virksomhed har sit unikke behov for indsatsområder og statistikker!

Strategiske beslutninger

Træf beslutninger på baggrund af viden om din virksomhed – ikke blot interne antagelser.

Optimer interne processer

Få indgående indsigt i virksomhedens interne processer og skab en bedre forretning.

Følg produkt- og ydelseskvalitet

Synliggør kvaliteten af de produkter eller ydelser, din virksomhed leverer – i form af intern kvalitetskontrol eller ekstern kundevurdering.

Docospot kan skaleres til størrelsen på din forretning.

Hent Docospot smartphone app’en

Kontakt os helt uforpligtende og hør, hvad Docospot kan gøre for dig.