Docospot BOLIG

Planlægning og drifts­op­ti­me­ring til bo­lig­foreninger

Et digitalt værktøj, der hjælper dig med:

Planlægning af opgaver og informationsflow fra og til beboere

Udførsel af daglige opgaver, tidsregistrering og dokumentation

Beslutninger vedr. optimering på baggrund af reelle data

Docospot BOLIG er et digitalt værktøj, hvori du kan planlægge årets opgaver, modtage opgaver fra beboere og planlægge dine ejendomsfunktionærers arbejdsdag. Når ejendomsfunktionærerne udfører deres arbejde, får du informationer om tidsforbrug på forskellige opgavetyper. Fordelen er, at du bliver klog på, hvor du kan optimere driften og beboertilfredsheden i boligforeningen. Docospot BOLIG gør fornemmelser målbare og faktuelle.

Funktioner i Docospot BOLIG:

Opgaveplanlægning

Du kan planlægge årets opgaver og løbende opgaver som kommer til, og tildele dem de personer, som skal udføre dem på mobilappen. Administrationen kan følge med i, om de er afsluttet eller kræver fornyet handling.

Opgaveudførelse

Ejendomsfunktionæren modtager sin opgaveliste på mobilen, og registrerer tidsforbrug og indsamler om nødvendigt dokumentation til kvittering til beboerne eller som du kan anvende til indblik i f.eks. vedligeholdelsesstand.

QR beboerindberetning

Beboeren kan døgnet rundt, scanne legemålets QR-kode, og via den, indberette praktiske opgaver, som ønskes løst. Det kan f.eks. være en dør der binder, en vandhane der drypper eller hårde hvidevarer, som skal repareres.

Beboerunderretning

Når en sag oprettes, holdes beboeren underrettet via sms, om hvornår opgaven påbegyndes. Ejendomsfunktionæren går ikke forgæves og administrationen får ikke unødige forespørgsler.

Dokumentations-rapport

Når en opgave er løst i et lejemål, er det muligt, at få Docospot til automatisk at sende beboeren en dokumentationsrapport med billeder og en beskrivelse af, hvad der specifikt er udført i boligen.

Beboertilfredshed

I forbindelse med udsendelse af en dokumentationsrapport, kan du bede beboeren om at give sin mening til kende om udført arbejde. Det giver dig mulighed for at optimere på beboerservice.

Tidsforbrugsrapport

Hvis ejendomsfunktionærerne registrerer deres tidsforbrug på de opgaver de udfører, kan du generere en rapport, med overblik over tidsforbrug på de forskellige opgavetyper.

Med Docospot BOLIG får du:

Mobilapp til dataopsamling og opgaveløsning

Docospot mobilapp er det mobile værktøj, der gør ejendomsfunktionærene i stand til at opsamle de data, som boligforeningen har behov for. Hvor end de befinder sig, kan de opsamle data på deres mobil – selv uden netværksdækning.

Mange af mulighederne på telefonen er foruddefinerede. Det gør det nemt for alle at anvende systemet og mindsker risikoen for fejltastninger. Der er for eksempel mulighed for at tilføje standardtekster – ord og sætninger, som ofte anvendes i det daglige arbejde, og gør det nemt at tilføje flere linjers tekst med få tryk. Alle data er realtime, så du hurtigt kan træffe beslutninger og lave de fornødne optimeringer.

Docospot mobilapp virker på mobiltelefoner med styresystemet, Android eller iOS.

Webapp til planlægning og opgavestyring

Webappen kan du tilgå fra en browser på din PC eller Mac. Den gør det let for boligforeningens ejendomsfunktionærer eller administrative medarbejdere, at få overblik over årets opgaver, igangværende opgaver og planlægge nye opgaver.

Hvis du, eller en administrativ medarbejder, har behov for at følge med i processen af de udførte opgaver, får du via webappen en udførlig tilbagemelding på de opgaver, der udføres. Du bliver løbende orienteret om opgavestatus og/eller ændringer, der kræver ny handling.

Webappen består af en række funktioner, der giver dig og administrationsmedarbejderne mulighed for nemt at navigere i opgaverne og finde præcis de oplysninger, som du har brug for. Den giver dig også indblik i, hvad der foregår i din boligforening, og hvad der kan optimeres.

Vi kan også hjælpe dig med statistik

Skræddersyet statistik

Når du anvender Docospot BOLIG, opsamler du data, og opbygger en værdifuld datahistorik. At kunne generere statistiske rapporter er et rigtig godt redskab, når der skal tages beslutninger om optimering.

De statistikrapporter, som genereres i Docospot BOLIG, kan skræddersyes efter boligforeningens behov og ønsker. Hver boligforening har sin egen kultur og områder, som det giver mening at måle og veje på. Dette skal statistikkerne naturligvis afspejle.

Statistikrapporterne dannes i realtime fra de data, som registreres i app’en. Det betyder, at du kan få et overblik når som helst – uden at være afhængig af, at andre i systemet først skal bearbejde deres data.

Bag om Docospot

KONTAKT OS